Acix 500 (acyklowir) - proszek do sporządzania roztworu do infuzji

shape

Lek przeciwwirusowy, wykazujący działanie przeciwko wirusom opryszczki, ospy wietrznej i półpaśca

Leczenie zakażeń wywołanych przez wirusa opryszczki pospolitej u osób z upośledzoną odpornością. Półpasiec lub ciężkie pierwotne zakażenia narządów płciowych spowodowane wirusem opryszczki u chorych z prawidłową odpornością. Dorośli i młodzież po 12. rż. 5 mg/kg mc. co 8 h. Dzieci 3. mż.–12. rż. 250 mg/m2 pc. co 8 h.Ospa wietrzna, półpasiec oraz zakażenia skóry i błon śluzowych spowodowane wirusem opryszczki u osób z wrodzonym upośledzeniem odporności lub z wtórnymi zaburzeniami odporności podczas leczenia immunosupresyjnego albo cytostatycznego. Opryszczkowe zapalenie mózgu u osób z prawidłową odpornością. Dorośli i młodzież po 12. rż. 10 mg/kg mc. co 8 h. Dzieci 3. mż.–12. rż. 500 mg/m2 pc. co 8 h.Zakażenia wirusem opryszczki pospolitej u noworodków i niemowląt do 3. mż. 10 mg/kg mc. co 8 h.

Nadwrażliwość na acyklowir lub walacyklowir.

Lek jest również wskazany w zapobieganiu zakażeniom wywołanym przez wirusa opryszczki pospolitej u osób z upośledzoną odpornością, np. podczas intensywnego leczenia immunosupresyjnego. Szczegółowe informacje dotyczące stosowania u noworodków i niemowląt do 3. mż. w innych wskazaniach – patrz: zarejestrowane materiały producenta. Podawać i.v., w ciągłym wlewie trwającym co najmniej 1 h. Leczenie zwykle trwa 5 dni (leczenie opryszczkowego zapalenia mózgu oraz zakażenia wirusem opryszczki pospolitej u noworodków – 10 dni), jednak czas jego trwania należy ustalać indywidualnie. U osób z zaburzeniami czynności nerek należy wydłużyć odstęp między dawkami do 12 h w przypadku klirensu kreatyniny 25–50 ml/min oraz do 24 h przy klirensie kreatyniny 10–25 ml/min. U osób z klirensem kreatyniny <10 ml/min zalecaną dawkę zmniejszyć o 50% i wydłużyć odstęp między dawkami do 24 h; po dializie podać dodatkową dawkę.

Faq
Opinie
Dawkowanie
Zastosowanie
Opis
shape

Indeks leków online może być pomocny!

Ile razy zdarzyło ci się zgubić ulotkę z przyjmowanego obecnie leku, przez co miałeś problem z jego dalszym zażywaniem? Baza leków online to miejsce gdzie znajdziesz "broszurkę" leku. Możesz sprawdzić w dowolnym czasie najistotniejsze informacje dotyczące dowolnego farmaceutyku.

Wróć na górę