Advate (czynnik VIII (rekombinowany), oktokog alfa) - proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

shape

Czynnik krzepnięcia krwi

Leczenie i profilaktyka krwawień u pacjentów z hemofilią A. Podawać i.v., powoli, nie szybciej niż 10 ml/min. Dawkę oblicza się wg wzoru: dawka (j.m.) = pożądane zwiększenie aktywności czynnika VIII (w %) × 0,5 × masa ciała. Dawki ustala się indywidualnie, zależnie od stopnia ciężkości choroby oraz miejsca i rozległości krwawienia. We wczesnych wylewach do stawów i mięśni lub krwawieniach z jamy ustnej należy utrzymać aktywność czynnika VIII na poziomie 20–40% normy, podawać co najmniej 1 dzień co 12–24 h (u dzieci do 6. rż. co 8–24 h), do ustąpienia bólu lub zagojenia rany. W nasilonych krwawieniach do stawów, mięśni lub w przypadku krwiaka utrzymać aktywność czynnika VIII na poziomie 30–60% normy, podawać 3–4 dni lub dłużej co 12–24 h (u dzieci do 6. rż. co 8–24 h), do ustąpienia bólu i ustąpienia ostrego upośledzenia funkcji. W ciężkich zagrażających życiu krwawieniach utrzymać aktywność czynnika VIII na poziomie 60–100% normy, podawać do ustąpienia zagrożenia co 8–24 h (u dzieci do 6. rż. co 6–12 h). Drobne zabiegi chirurgiczne, w tym ekstrakcja zęba – utrzymać aktywność czynnika VIII na poziomie 30–60% normy, podawać do zagojenia rany, co 24 h (u dzieci do 6. rż. co 12–24 h), co najmniej przez 1 dzień. Duże zabiegi chirurgiczne – utrzymać aktywność czynnika VIII na poziomie 80–100% normy (przed operacją i po niej), podawać do zagojenia rany co 8–24 h (u dzieci do 6. rż. co 6–24 h), a następnie co najmniej przez 7 dni, utrzymując aktywność na poziomie 30–60%. W zapobiegawczym leczeniu podtrzymującym – 20–40 j.m./kg mc. co 2–3 dni; dzieci do 6. rż. 20–50 j.m./kg mc. 3–4 ×/tydz. Szczegółowe informacje dotyczące dawkowania i podawania – patrz: zarejestrowane materiały producenta.

Nadwrażliwość na białka myszy lub chomika albo którykolwiek składnik preparatu.

Faq
Opinie
Dawkowanie
Zastosowanie
Opis
shape

Indeks leków online może być pomocny!

Ile razy zdarzyło ci się zgubić ulotkę z przyjmowanego obecnie leku, przez co miałeś problem z jego dalszym zażywaniem? Baza leków online to miejsce gdzie znajdziesz "broszurkę" leku. Możesz sprawdzić w dowolnym czasie najistotniejsze informacje dotyczące dowolnego farmaceutyku.

Wróć na górę