Amantix 200 mg/500 ml (amantadyna (siarczan amantadyny)) - roztwór do infuzji

shape

Lek o działaniu przeciwparkinsonowskim

Początkowe i intensywne leczenie ciężkich lub zagrażających życiu objawów choroby Parkinsona. Dorośli. 200 mg 1–3 ×/d.Zaburzenia świadomości i stanu czuwania o różnej etiologii. Dorośli. 200 mg/d; w razie konieczności zwiększyć dawkę do 600 mg/d. W zależności od stanu klinicznego kontynuować leczenie do 4 tyg., w miarę możliwości postacią do podawania p.o.

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu, ciężka niewyrównana niewydolność serca (IV stopień wg NYHA), kardiomiopatia, zapalenie mięśnia sercowego, blok AV II i III stopnia, bradykardia <55 uderzeń/min, stwierdzony wydłużony odstęp QT (Bazett QTc >420 ms), dostrzegalne fale U, wrodzony zespół wydłużenia odstępu QT w wywiadzie rodzinnym, ciężkie komorowe zaburzenia rytmu serca (w tym typu torsade de pointes) w wywiadzie, równoległe stosowanie leków wydłużających odstęp QT, hipokaliemia, hipomagnezemia. Podczas leczenia należy zaprzestać karmienia piersią.

Podawać i.v., w 3-godz. wlewie kroplowym. Podczas leczenia należy monitorować EKG. Należy unikać nagłego zaprzestania podawania leku. U osób z niewydolnością nerek dawki ustalać w zależności od klirensu kreatyniny: 60–80 ml/min – 100 mg co 12 h; 50–60 ml/min – naprzemiennie 200 mg i 100 mg co 24 h; 30–50 ml/min – 100 mg co 24 h; 20–30 ml/min – 200 mg 2 ×/tydz.; 10–20 ml/min – 100 mg 3 ×/tydz.; <10 ml/min i chorzy poddawani dializoterapii – 100 mg co 7 dni lub 200 mg co 14 dni.

Faq
Opinie
Dawkowanie
Zastosowanie
Opis
shape

Indeks leków online może być pomocny!

Ile razy zdarzyło ci się zgubić ulotkę z przyjmowanego obecnie leku, przez co miałeś problem z jego dalszym zażywaniem? Baza leków online to miejsce gdzie znajdziesz "broszurkę" leku. Możesz sprawdzić w dowolnym czasie najistotniejsze informacje dotyczące dowolnego farmaceutyku.

Wróć na górę