Aropilo (ropinirol) - tabletki powlekane

shape

Nieergolinowy agonista receptorów dopaminowych

Leczenie początkowe choroby Parkinsona (monoterapia, w celu opóźnienia wprowadzenia do leczenia lewodopy). Leczenie skojarzone z lewodopą choroby Parkinsona w okresie, gdy działanie lewodopy wygasa, staje się zmienne i pojawia się fluktuacja efektu terapeutycznego. Dorośli. Dawkę dobową podawać w 3 daw. podz. według schematu: 1. tydz. 0,75 mg/d, 2. tydz. 1,5 mg/d, 3. tydz. 2,25 mg/d, 4. tydz. 3 mg/d, następnie dawkę można zwiększać o 1,5–3 mg/d. Zwykle stosuje się 3–9 mg/d, maks. 24 mg/d. W trakcie leczenia skojarzonego dawkę lewodopy można zmniejszyć o ok. 20%. Lek należy odstawiać stopniowo, w ciągu 1 tyg., poprzez zmniejszanie liczby podawanych w ciągu doby dawek leku.Objawowe leczenie umiarkowanego lub ciężkiego idiopatycznego zespołu niespokojnych nóg. Dorośli. 1 ×/d, bezpośrednio przed snem lub do 3 h przed zaśnięciem. Początkowo 0,25 mg/d przez 2 dni; w przypadku dobrej tolerancji dawkę zwiększyć do 0,5 mg/d i stosować przez 5 dni. W 2. tyg. leczenia dawkę można zwiększyć do 1 mg/d, a w ciągu kolejnych 2 tyg. o 0,5 mg/tydz. do dawki 2 mg/d. Niektórzy chorzy mogą wymagać dalszego zwiększania dawek do dawki maks. 4 mg/d. Skuteczność leczenia należy ocenić po 3 mies.

Aropilo 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg, 2 mgLeczenie choroby Parkinsona zgodnie z następującymi zasadami:• Leczenie początkowe w monoterapii, aby opóźnić wprowadzenie do leczenia lewodopy.• Leczenie skojarzone z lewodopą w okresie choroby, kiedy działanie lewodopy wygasa lub staje się zmienne oraz pojawiają się fluktuacje efektu terapeutycznego (efekt „końca dawki” lub fluktuacje typu „włączenie-wyłączenie”).Objawowe leczenie umiarkowanego do ciężkiego idiopatycznego zespołu niespokojnych nóg (patrz punkt 5.1).Aropilo 5 mgLeczenie choroby Parkinsona zgodnie z następującymi zasadami:• Leczenie początkowe w monoterapii, aby opóźnić wprowadzenie do leczenia lewodopy.• Leczenie skojarzone z lewodopą w okresie choroby, kiedy działanie lewodopy wygasa lub staje się zmienne oraz pojawiają się fluktuacje efektu terapeutycznego (efekt „końca dawki” lub fluktuacje typu „włączenie-wyłączenie”).

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu, ciężka niewydolność nerek (klirens kreatyniny <30 ml/min) u pacjentów, którzy nie są poddawani regularnym hemodializom, niewydolność wątroby. Nie stosować w okresie karmienia piersią.

Podawać p.o., najlepiej w trakcie posiłku. U osób po 65. rż. klirens leku jest zmniejszony o ok. 15%; zwiększanie dawek powinno być stopniowe, w zależności od reakcji na leczenie. Nie ma potrzeby dostosowania dawki u pacjentów z łagodną lub umiarkowaną niewydolnością nerek (klirens kreatyniny 30–50 ml/min). U osób poddawanych hemodializom dawka początkowa wynosi 0,75 mg/d, następnie dawkę należy zwiększać w zależności od skuteczności i tolerancji; maks. 18 mg/d. Nie są wymagane dawki uzupełniające po hemodializie.

Faq
Opinie
Dawkowanie
Zastosowanie
Opis
shape

Indeks leków online może być pomocny!

Ile razy zdarzyło ci się zgubić ulotkę z przyjmowanego obecnie leku, przez co miałeś problem z jego dalszym zażywaniem? Baza leków online to miejsce gdzie znajdziesz "broszurkę" leku. Możesz sprawdzić w dowolnym czasie najistotniejsze informacje dotyczące dowolnego farmaceutyku.

Wróć na górę