Bleomedac (bleomycyna) - proszek do przygotowania roztworu do wstrzykiwań

shape

Lek przeciwnowotworowy z grupy antybiotyków

Płaskonabłonkowy rak głowy i szyi, zewnętrznych narządów płciowych i szyjki macicy. Wstrzyknięcia i.v. lub i.m. 10 000–15 000 j.m./m2 pc. 1–2 ×/tydz., leczenie można kontynuować w kolejnych tygodniach albo w odstępach 3–4 tyg. do łącznej dawki skumulowanej 400 000 j.m. Infuzja i.v. 10 000–15 000 j.m./m2 pc./d przez 6–24 h w ciągu 4–7 kolejnych dni w odstępach 3–4 tyg.Chłoniak Hodgkina. Chłoniak nieziarniczy o średnim i dużym stopniu złośliwości u dorosłych. Monoterapia. 5000–15 000 j.m. 1–2 ×/tydz. do całkowitej dawki 225 000 j.m. Ze względu na zwiększone ryzyko reakcji anafilaktycznych u pacjentów z chłoniakami podawanie leku należy rozpocząć od mniejszych dawek, np. 2000 j.m., a jeżeli w ciągu 4 h obserwacji nie wystąpią ostre reakcje na lek, można zastosować standardowy schemat dawkowania.Rak jądra (nasieniakowaty i nienasieniakowaty). Wstrzyknięcia i.v. lub i.m. 10 000–15 000 j.m./m2 pc. 1–2 ×/tydz., leczenie można kontynuować w kolejnych tygodniach albo w odstępach 3–4 tyg. do łącznej dawki skumulowanej 400 000 j.m. Wlew i.v. 10 000–15 000 j.m./m2 pc./d przez 6–24 h w ciągu 5–6 kolejnych dni w odstępach 3–4 tyg.Wysięk w jamie opłucnej pochodzenia nowotworowego. Monoterapia. Doopłucnowo. Pojedyncza dawka 60 000 j.m.

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu, ostre zakażenia płuc, poważne upośledzenie czynności płuc, zespół ataksja-teleangiektazja, okres karmienia piersią. Nie stosować u osób, u których stwierdzono toksyczne oddziaływanie bleomycyny na płuca lub związane z tym pogorszenie ich czynności.

W przypadku leczenia skojarzonego konieczna może być modyfikacja dawkowania. Szczegółowe informacje na temat dostosowania dawkowania u osób w podeszłym wieku lub z niewydolnością nerek – patrz: zarejestrowane materiały producenta.

Faq
Opinie
Dawkowanie
Zastosowanie
Opis
shape

Indeks leków online może być pomocny!

Ile razy zdarzyło ci się zgubić ulotkę z przyjmowanego obecnie leku, przez co miałeś problem z jego dalszym zażywaniem? Baza leków online to miejsce gdzie znajdziesz "broszurkę" leku. Możesz sprawdzić w dowolnym czasie najistotniejsze informacje dotyczące dowolnego farmaceutyku.

Wróć na górę