Ceftazidime Kabi (ceftazydym) - proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

shape

Antybiotyk, cefalosporyna III generacji

Zakażenia dolnych dróg oddechowych u chorych na mukowiscydozę. Dorośli i dzieci ≥40 kg mc. 100–150 mg/kg mc./d w 3 daw. podz. (maks. 9 g/d) lub dawka nasycająca 2 g, a następnie 4–6 g/d w ciągłym wlewie. Dzieci >2. mż. i <40 kg mc. 150 mg/kg mc./d w 3 daw. podz. (maks. 6 g/d) lub dawka nasycająca 60–100 mg/kg mc., a następnie 100–200 mg/kg mc./d w ciągłym wlewie (maks. 6 g/d).Gorączka neutropeniczna, bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, bakteriemia. Dorośli i dzieci ≥40 kg mc. 2 g co 8 h lub dawka nasycająca 2 g, a następnie 4–6 g/d w ciągłym wlewie. Dzieci >2. mż. i <40 kg mc. 150 mg/kg mc./d w 3 daw. podz. (maks. 6 g/d) lub dawka nasycająca 60–100 mg/kg mc., a następnie 100–200 mg/kg mc./d w ciągłym wlewie (maks. 6 g/d).Szpitalne zapalenie płuc. Dorośli i dzieci ≥40 kg mc. 2 g co 8 h lub dawka nasycająca 2 g, a następnie 4–6 g/d w ciągłym wlewie. Dzieci >2. mż. i <40 kg mc. Dawka nasycająca 60–100 mg/kg mc., a następnie 100–200 mg/kg mc./d w ciągłym wlewie (maks. 6 g/d).Zakażenia kości i stawów, powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich, powikłane zakażenia w obrębie jamy brzusznej, zapalenie otrzewnej związane z dializami u pacjentów poddawanych ciągłej ambulatoryjnej dializie otrzewnowej. Dorośli i dzieci ≥40 kg mc. 1–2 g co 8 h lub dawka nasycająca 2 g, a następnie 4–6 g/d w ciągłym wlewie. Dzieci >2. mż. i <40 kg mc. 100–150 mg/kg mc./d w 3 daw. podz. (maks. 6 g/d) lub dawka nasycająca 60–100 mg/kg mc., a następnie 100–200 mg/kg mc./d w ciągłym wlewie (maks. 6 g/d).Powikłane zakażenia dróg moczowych. Dorośli i dzieci ≥40 kg mc. 1–2 g co 8 lub 12 h. Dzieci >2. mż. i <40 kg mc. 100–150 mg/kg mc./d w 3 daw. podz. (maks. 6 g/d).Okołooperacyjna profilaktyka zakażeń dróg moczowych u pacjentów poddawanych przezcewkowej resekcji gruczołu krokowego. Dorośli. 1 g podczas wprowadzania do znieczulenia i 1 g w trakcie wyjmowania cewnika.Przewlekłe ropne zapalenie ucha środkowego, złośliwe zapalenie ucha zewnętrznego. Dorośli i dzieci ≥40 kg mc. 1–2 g co 8 h. Dzieci >2. mż. i <40 kg mc. 100–150 mg/kg mc./d w 3 daw. podz. (maks. 6 g/d).

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu lub inne antybiotyki cefalosporynowe, ciężka nadwrażliwość w wywiadzie na inne antybiotyki β-laktamowe.

Podawać we wstrzyknięciu i.m. lub i.v. albo we wlewie i.v. U noworodków i niemowląt do ukończenia 2. mż. w większości zakażeń 25–60 mg/kg mc./d w 2 daw. podz. U pacjentów >80. rż. maks. 3 g/d. Nie ma konieczności modyfikacji dawkowania u osób z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby. W przypadku zaburzeń czynności nerek dawkowanie w zależności od klirensu kreatyniny; szczegółowe informacje – patrz: zarejestrowane materiały producenta.

Faq
Opinie
Dawkowanie
Zastosowanie
Opis
shape

Indeks leków online może być pomocny!

Ile razy zdarzyło ci się zgubić ulotkę z przyjmowanego obecnie leku, przez co miałeś problem z jego dalszym zażywaniem? Baza leków online to miejsce gdzie znajdziesz "broszurkę" leku. Możesz sprawdzić w dowolnym czasie najistotniejsze informacje dotyczące dowolnego farmaceutyku.

Wróć na górę