Ciprinol (cyprofloksacyna) - koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

shape

Syntetyczny chemioterapeutyk, fluorochinolon

Zakażenia dolnych dróg oddechowych wywołane przez bakterie Gram-ujemne (zaostrzenia POChP, zakażenia płucno-oskrzelowe w przebiegu mukowiscydozy lub rozstrzenie oskrzeli, zapalenie płuc), zaostrzenie przewlekłego zapalenia zatok wywołane szczególnie przez bakterie Gram-ujemne, przewlekłe ropne zapalenie ucha środkowego, zakażenia skóry i tkanek miękkich wywołane przez bakterie Gram-ujemne. Dorośli. 400 mg 2–3 ×/d przez 7–14 dni.Złośliwe zapalenie ucha zewnętrznego. Dorośli. 400 mg 3 ×/d przez 28 dni–3 mies.Powikłane i niepowikłane odmiedniczkowe zapalenie nerek. Dorośli. 400 mg 2–3 ×/d przez 7–21 dni, w niektórych przypadkach (np. ropnie) leczenie można prowadzić dłużej.Zapalenie gruczołu krokowego. Dorośli. 400 mg 2–3 ×/d przez 2–4 tyg. (zapalenie ostre).Zapalenie jądra i najądrza, zapalenie narządów miednicy mniejszej (w tym wywołane przez N. gonorrhoeae). Dorośli. 400 mg 2–3 ×/d co najmniej przez 14 dni.Biegunka wywołana przez bakterie chorobotwórcze, w tym Shigella spp. inne niż Shigella dysenteriae typu 1 oraz empiryczne leczenie biegunki podróżnych. Dorośli. 400 mg 2 ×/d przez 1 dzień.Biegunka wywołana przez Shigella dysenteriae typu 1. Dorośli. 400 mg 2 ×/d przez 5 dni.Biegunka wywołana przez Vibrio cholerae. Dorośli. 400 mg 2 ×/d przez 3 dni.Dur brzuszny. Dorośli. 400 mg 2 ×/d przez 7 dni.Zakażenia w obrębie jamy brzusznej wywołane przez bakterie Gram-ujemne. Dorośli. 400 mg 2–3 ×/d przez 5–14 dni.Zakażenia kości i stawów. Dorośli. 400 mg 2–3 ×/d przez maks. 3 mies.Profilaktyka i leczenie zakażeń u chorych z neutropenią (w skojarzeniu z innymi lekami). Dorośli. 400 mg 2–3 ×/d; leczenie kontynuować przez cały czas trwania neutropenii.Płucna postać wąglika (zapobieganie zakażeniom po ekspozycji i ich leczenie). Dorośli. 400 mg 2 ×/d. Dzieci i młodzież.10–15 mg/kg mc. 2 ×/d (maks. 400 mg 2 ×/d). Leczenie kontynuować przez 60 dni od ekspozycji.Zakażenia płucno-oskrzelowe w przebiegu mukowiscydozy wywołane przez P. aeruginosa. Dzieci i młodzież. 10 mg/kg mc. 3 ×/d (maks. 400 mg 3 ×/d) przez 10–14 dni.Powikłane zakażenia układu moczowego oraz odmiedniczkowe zapalenie nerek. Dzieci i młodzież. 6–10 mg/kg mc. 3 ×/d (maks. 400 mg 3 ×/d) przez 10–21 dni.Inne ciężkie zakażenia u dzieci i młodzieży. 10 mg/kg mc. 3 ×/d (maks. 400 mg 3 ×/d). Czas trwania leczenia zależy od rodzaju zakażenia.

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu lub inne chinolony, równoległe stosowanie tyzanidyny, okres karmienia piersią.

Podawać we wlewie i.v. Czas trwania wlewu u dzieci wynosi 60 min; u dorosłych 30 min w przypadku podawania dawki 200 mg, 60 min – dawki 400 mg. Po wstępnym leczeniu i.v. należy zmienić drogę podania na p.o. W zależności od drobnoustroju wywołującego zakażenie może być konieczne podanie większych dawek cyprofloksacyny lub zastosowanie leczenia skojarzonego z innym lekiem przeciwbakteryjnym. U chorych z niewydolnością nerek dawkowanie w zależności od klirensu kreatyniny: 30–60 ml/min – 200–400 mg co 12 h; <30 ml/min – 200–400 mg co 24 h; u pacjentów poddawanych hemodializie lub dializie otrzewnowej – 200–400 mg co 24 h po dializie. U chorych w podeszłym wieku dawkę dostosować do ciężkości zakażenia i klirensu kreatyniny. Nie ma konieczności dostosowania dawki w przypadku zaburzeń czynności wątroby. Brak danych dotyczących dawkowania u dzieci z zaburzeniami czynności nerek i/lub wątroby.

Faq
Opinie
Dawkowanie
Zastosowanie
Opis
shape

Indeks leków online może być pomocny!

Ile razy zdarzyło ci się zgubić ulotkę z przyjmowanego obecnie leku, przez co miałeś problem z jego dalszym zażywaniem? Baza leków online to miejsce gdzie znajdziesz "broszurkę" leku. Możesz sprawdzić w dowolnym czasie najistotniejsze informacje dotyczące dowolnego farmaceutyku.

Wróć na górę