Diphergan (prometazyna) - drażetki

shape

Antagonista receptora H1 I generacji, pochodna fenotiazyny

Leczenie objawowe stanów alergicznych górnych dróg oddechowych i skóry, w tym alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, pokrzywki oraz reakcji anafilaktycznych na leki i obce białka. P.o. Dorośli i dzieci po 10. rż. Początkowo 10 mg 2 ×/d lub 25 mg 1 ×/d, w razie potrzeby dawkę stopniowo zwiększać; dawka maks. 20 mg 3 ×/d lub 25 mg 2 ×/d. Dzieci 5.–10. rż. 10–25 mg 1 ×/d lub 5–10 mg 2 ×/d; dawka maks. 25 mg/d.Pomocniczo do uspokojenia chorych przed zabiegiem operacyjnym w chirurgii i położnictwie. P.o. 1 h przed zabiegiem. Dorośli i dzieci po 10. rż. 25–50 mg. Dzieci 5.–10. rż. 20–25 mg.Jako środek przeciwwymiotny, np. w kinetozie. Dorośli i dzieci po 10. rż. 20–25 mg. Dzieci 5.–10. rż. 10 mg. Podawać p.o. na noc przed podróżą; w razie konieczności dawkę powtórzyć po 6–8 h.

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu lub inne pochodne fenotiazyny, śpiączka, depresja, stosowanie inhibitorów MAO (równolegle lub w ciągu ostatnich 14 dni). Nie stosować u dzieci do 2. rż.

Faq
Opinie
Dawkowanie
Zastosowanie
Opis
shape

Indeks leków online może być pomocny!

Ile razy zdarzyło ci się zgubić ulotkę z przyjmowanego obecnie leku, przez co miałeś problem z jego dalszym zażywaniem? Baza leków online to miejsce gdzie znajdziesz "broszurkę" leku. Możesz sprawdzić w dowolnym czasie najistotniejsze informacje dotyczące dowolnego farmaceutyku.

Wróć na górę