Maviret (glekaprewir + pibrentaswir) - tabletki powlekane

shape

Preparat złożony, zawierający inhibitor proteazy NS3/4A i inhibitor białka NS5A, działające na HCV na wielu etapach cyklu replikacyjnego wirusa

Leczenie przewlekłego zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C u dorosłych. P.o., z posiłkiem; tabl. przyjmować w całości. 3 tabl. 1 ×/d przez 8–16 tyg.

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu, ciężka niewydolność wątroby (klasa C wg Childa i Pugha), jednoczesne stosowanie z atazanawirem, atorwastatyną, symwastatyną, eteksylanem dabigatranu, etynyloestradiolem oraz silnymi induktorami P-gp i CYP3A (np. ryfampicyna, karbamazepina, fenobarbital, fenytoina, prymidon, preparaty zawierające ziele dziurawca).

Faq
Opinie
Dawkowanie
Zastosowanie
Opis
shape

Indeks leków online może być pomocny!

Ile razy zdarzyło ci się zgubić ulotkę z przyjmowanego obecnie leku, przez co miałeś problem z jego dalszym zażywaniem? Baza leków online to miejsce gdzie znajdziesz "broszurkę" leku. Możesz sprawdzić w dowolnym czasie najistotniejsze informacje dotyczące dowolnego farmaceutyku.

Wróć na górę