Midanium (midazolam) - roztwór do wstrzykiwań

shape

Krótko działająca pochodna benzodiazepiny o szybkim i silnym działaniu nasennym oraz uspokajającym

Premedykacja przed wprowadzeniem do znieczulenia ogólnego. Dorośli. 1–2 mg i.v. krótko przed znieczuleniem (dawkę tę można powtórzyć) lub 0,07–0,1 mg/kg mc. głęboko i.m. 20–60 min przed rozpoczęciem znieczulenia. Osoby po 60. rż., osłabione lub przewlekle chore. Początkowo 0,5 mg i.v. (w razie konieczności dawkę zwiększyć) lub 0,025–0,05 mg/kg mc. (zwykle 2–3 mg) i.m. Dzieci. P.r. Dzieci po 6. mż. 0,3–0,5 mg/kg mc. 15–30 min przed znieczuleniem. I.m. Dzieci 1.–15. rż. 0,08–0,2 mg/kg mc.Wprowadzenie do znieczulenia ogólnego. Dorośli. Chorzy bez premedykacji do 60. rż. 0,3–0,35 mg/kg mc. i.v. w ciągu 20–30 s; jeżeli w ciągu 2 min nie uzyska się oczekiwanego efektu, należy podać dodatkowo 25% dawki pierwotnej. W przypadku dużej tolerancji można podać do 0,6 mg/kg mc. Chorzy bez premedykacji po 60. rż. 0,15–0,3 mg/kg mc. Chorzy po premedykacji do 60. rż. 0,15–0,2 mg/kg mc. i.v. Chorzy po premedykacji po 60. rż., osłabieni lub przewlekle chorzy 0,05–0,15 mg/kg mc.Składnik uspokajający w znieczuleniu złożonym. Dorośli. 0,03–0,1 mg/kg mc. w powtarzanych wstrzyknięciach i.v. lub 0,03–0,1 mg/kg mc./h w postaci wlewu i.v., zwykle w skojarzeniu z lekami przeciwbólowymi. U osób po 60. rż., osłabionych lub przewlekle chorych stosować mniejsze dawki.Długotrwała sedacja u chorych na OIOM. Dorośli. Dawka nasycająca 0,03–0,3 mg/kg mc. w powtarzanych co 2 min powolnych (20–30 s) wstrzyknięciach i.v. po 1–2,5 mg; dawka podtrzymująca 0,03–0,2 mg/kg mc./h. U chorych z hipowolemią, zwężeniem naczyń krwionośnych lub hipotermią dawkę nasycającą należy zmniejszyć lub pominąć i zmniejszyć dawkę podtrzymującą. Dzieci po 6. mż. Dawka nasycająca 0,05–0,2 mg/kg mc. w powolnym (2–3 min) wstrzyknięciu i.v.; dawka podtrzymująca 0,06–0,12 mg/kg mc./h w ciągłym wlewie i.v. Noworodki i niemowlęta do 6. mż. Noworodki w wieku płodowym <32. tyg. 0,03 mg/kg mc./h, noworodki w wieku płodowym >32. tyg. i niemowlęta 0,06 mg/kg mc./h.Sedacja z zachowaniem świadomości podczas zabiegów chirurgicznych lub diagnostycznych w znieczuleniu miejscowym lub bez niego. Dorośli. Początkowo 5–10 min przed zabiegiem 2,5–5 mg i.v. powoli, 1 mg/30 s; w razie konieczności podać dawki dodatkowe 1 mg; dawka całkowita 3,5–7,5 mg, zwykle nie więcej niż 5 mg. Dorośli po 60. rż., osłabieni, przewlekle chorzy. Dawkę początkową zmniejszyć do 0,5–1 mg i.v.; dodatkowa dawka wynosi 0,5–1 mg; zazwyczaj dawka całkowita <3,5 mg. Dzieci. I.v. Dzieci 6. mż.–5. rż. Początkowo 0,05–0,1 mg/kg mc. i.v., niekiedy do 0,6 mg/kg mc.; maks. dawka całkowita 6 mg. Dzieci 6.–12. rż. Początkowo 0,025–0,05 mg/kg mc. i.v., niekiedy do 0,4 mg/kg mc.; maks. dawka całkowita 10 mg. U dzieci po 12. rż. dawkowanie jak u dorosłych. P.r. Dzieci po 6. mż. Pojedyncza dawka 0,3–0,5 mg/kg mc.; lek można rozcieńczyć do objętości 10 ml i podawać strzykawką z nałożonym aplikatorem. I.m. Dzieci 1.–15. rż. 0,05–0,15 mg/kg mc., zwykle dawka całkowita <10 mg. Podanie i.m. u dzieci stosować wyjątkowo, ponieważ jest bolesne. U dzieci <15 kg mc. zaleca się rozcieńczenie roztworu do 1 mg/ml.

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu lub inne pochodne benzodiazepiny. Nie stosować w sedacji z zachowaniem świadomości u pacjentów z ciężką niewydolnością oddechową lub ciężką depresję oddechową.

W przypadku jednoczesnego podawania leków narkotycznych dawkę midazolamu należy zmniejszyć. U osób z niewydolnością wątroby stosować mniejsze dawki.

Faq
Opinie
Dawkowanie
Zastosowanie
Opis
shape

Indeks leków online może być pomocny!

Ile razy zdarzyło ci się zgubić ulotkę z przyjmowanego obecnie leku, przez co miałeś problem z jego dalszym zażywaniem? Baza leków online to miejsce gdzie znajdziesz "broszurkę" leku. Możesz sprawdzić w dowolnym czasie najistotniejsze informacje dotyczące dowolnego farmaceutyku.

Wróć na górę