Midazolam Accord (midazolam) - roztwór do wstrzykiwań lub infuzji

shape

Krótko działająca pochodna benzodiazepiny o szybkim i silnym działaniu nasennym oraz uspokajającym

Sedacja z zachowaniem świadomości przed zabiegami diagnostycznymi lub terapeutycznymi prowadzonymi w znieczuleniu miejscowym bądź bez znieczulenia albo w trakcie takich zabiegów. Dorośli do 60. rż. i.v. początkowo 2–2,5 mg, kolejne dawki 1 mg, dawka całkowita 3,5–7,5 mg; u osób po 60. rż., osłabionych i przewlekle chorych i.v. początkowo 0,5–1 mg, kolejne dawki 0,5–1 mg, dawka całkowita <3,5 mg. Dzieci. 6. mż.–5. rż. i.v. początkowo 0,05–0,1 mg/kg mc., dawka całkowita <6 mg; 6.–12. rż. i.v. początkowo 0,025–0,05 mg/kg mc., dawka całkowita <10 mg; doodbytniczo u dzieci po 6. mż. 0,3–0,5 mg/kg mc.; i.m. 1.–15. rż. 0,05–0,15 mg/kg mc.Premedykacja przed wprowadzeniem do znieczulenia ogólnego. Dorośli do 60. rż. i.v. 1–2 mg w dawkach powtarzanych; i.m. 0,07–0,1 mg/kg mc., u osób po 60. rż., osłabionych i przewlekle chorych i.v. 0,5 mg, w razie konieczności dawkę można powoli zwiększać; i.m. 0,025–0,05 mg/kg mc. Dzieci po 6. mż. doodbytniczo 0,3–0,5 mg/kg mc.; i.m. 1.–15. rż. 0,08–0,2 mg/kg mc.Wprowadzenie do znieczulenia ogólnego. Dorośli do 60. rż. i.v. 0,15–0,2 mg/kg mc. lub bez premedykacji 0,3–0,35 mg/kg mc.; u osób po 60. rż., osłabionych i przewlekle chorych i.v. 0,05–0,15 mg/kg mc. lub bez premedykacji 0,15–0,3 mg/kg mc.Jako lek uspokajający w znieczuleniu złożonym. Dorośli do 60. rż. i.v. 0,03–0,1 mg/kg mc. w dawkach powtarzanych lub 0,03–0,1 mg/kg mc./h w ciągłym wlewie; u osób po 60. rż., osłabionych i przewlekle chorych stosować mniejsze dawki.Sedacja chorych na OIOM. I.v., u dorosłych początkowo 0,03–0,3 mg/kg mc. zwiekszana każdorazowo o 1–2,5 mg; dawka podtrzymująca: 0,03–0,2 mg/kg mc./h; u dzieci po 6. mż. i.v. początkowo 0,05–0,2 mg/kg mc., dawka podtrzymująca 0,06–0,12 mg/kg mc./h; u noworodków <32. tyg. wieku ciążowego 0,03 mg/kg mc./h; u noworodków >32 tyg. wieku ciążowego i niemowląt do 6. mż. 0,06 mg/kg mc./h. Szczegółowe informacje dotyczące stosowania i dawkowania – patrz: zarejestrowane materiały producenta.

Nadwrażliwość na midazolam, inne pochodne benzodiazepiny lub którykolwiek składnik preparatu. W sedacji z zachowaniem świadomości nie stosować u osób z ciężką niewydolnością oddechową lub ostrą depresją oddechową.

Faq
Opinie
Dawkowanie
Zastosowanie
Opis
shape

Indeks leków online może być pomocny!

Ile razy zdarzyło ci się zgubić ulotkę z przyjmowanego obecnie leku, przez co miałeś problem z jego dalszym zażywaniem? Baza leków online to miejsce gdzie znajdziesz "broszurkę" leku. Możesz sprawdzić w dowolnym czasie najistotniejsze informacje dotyczące dowolnego farmaceutyku.

Wróć na górę