Mivacron (miwakurium (chlorek miwakurium)) - roztwór do wstrzykiwań

shape

Niedepolaryzujący, krótko działający lek zwiotczający

Lek stosowany w znieczuleniu ogólnym w celu zwiotczenia mięśni szkieletowych oraz umożliwienia intubacji dotchawiczej i prowadzenia mechanicznej wentylacji. Dorośli. We wstrzyknięciu i.v. Dawki do 0,15 mg/kg mc. można podawać we wstrzyknięciu trwającym 5–15 s, większe dawki – 30 s. Dawka potrzebna do uzyskania 95% zahamowania odpowiedzi skurczowej mięśnia przywodziciela kciuka na stymulację nerwu łokciowego (ED95) – 0,07 mg/kg mc. (0,06–0,09 mg/kg mc.) u dorosłych znieczulonych opioidowymi lekami przeciwbólowymi. W celu osiągnięcia warunków umożliwiających intubację dotchawiczą stosuje się 0,2 mg/kg mc. przez 30 s, co zapewnia warunki umożliwiające intubację przed upływem 2,0–2,5 min. Zastosowanie 0,15 mg/kg mc. i po 30 s 0,1 mg/kg mc. zapewnia je przed upływem 1,5–2,0 min. Zalecana dawka wynosi 0,07–0,25 mg/kg mc. Dawki 0,07, 0,15, 0,2 i 0,25 mg/kg mc. wywołują skuteczny blok, trwający odpowiednio ok. 13, 16, 20 i 23 min. Dawka podtrzymująca: każda dawka 0,1 mg/kg mc. podczas znieczulenia wywołanego przez opioidowe leki przeciwbólowe przedłuża blok o ok. 15 min. Wlew ciągły i.v. Po wystąpieniu wczesnych objawów samoistnego ustępowania bloku po podaniu dawki początkowej zaleca się 8–10 μg/kg mc./min (0,5–0,6 mg/kg mc./h) we wlewie i.v. Szybkość wlewu należy regulować przez zmianę dawki o ok. 1 μg/kg mc./min (0,06 mg/kg mc./h). Szybkość wlewu – 6–7 μg/kg mc./min pozwala na długotrwałe utrzymanie 89–99% bloku przewodnictwa nerwowo-mięśniowego. Dzieci 7. mż.–12. rż. Dawka ED95 wynosi ok. 0,1 mg/kg mc. We wstrzyknięciu i.v. trwającym 5–15 s 0,1–0,2 mg/kg mc. Dawka 0,2 mg/kg mc. powoduje skuteczny blok przez 9 min. W celu wykonania intubacji dotchawiczej – 0,2 mg/kg mc. Blok przewodnictwa występuje zwykle przed upływem 2 min. Dawka podtrzymująca 0,1 mg/kg mc. przedłuża blok przeciętnie o ok. 6–9 min. Dzieci 7.–23. mż. W przypadku znieczulenia halotanem – 11 μg/kg mc./min (ok. 0,7 mg/kg mc./h); zakres dawek – 3–26 μg/kg mc./min (ok. 0,2–1,6 mg/kg mc./h). Dzieci 2.–12. rż. Szybkość wlewu w czasie znieczulenia – 13–14 μg/kg mc./min (ok. 0,8 mg/kg mc./h); zakres – 5–31 μg/kg mc./min (ok. 0,3–1,9 mg/kg mc./h). Niemowlęta 2.–6. mż. Dawka ED95 – 0,07 mg/kg mc. Zwykle 0,1–0,15 mg/kg mc. we wstrzyknięciu i.v. trwającym 5–15 s. Dawka 0,15 mg/kg mc. wywołuje blok trwający 9 min. Intubacja dotchawicza – 0,15 mg/kg mc. Blok przewodnictwa występuje po ok. 1,4 min. Dawka podtrzymująca 0,1 mg/kg mc. przedłuża blok o ok. 7 min. Szybkość wlewu – 11 μg/kg mc./min (ok. 0,7 mg/kg mc./h); zakres 4–24 μg/kg mc./min (ok. 0,2–1,5 mg/kg mc./h). Szczegółowe zalecenia dotyczące dawkowania u pacjentów w podeszłym wieku, z chorobami układu krążenia, z niewydolnością nerek i/lub wątroby, ze zmniejszoną aktywnością cholinoesterazy w osoczu lub z nadwagą – patrz: zarejestrowane materiały producenta.

Nadwrażliwość na miwakurium. Nie stosować u chorych będących homozygotami pod względem atypowego genu kodującego cholinoesterazę osoczową.

Faq
Opinie
Dawkowanie
Zastosowanie
Opis
shape

Indeks leków online może być pomocny!

Ile razy zdarzyło ci się zgubić ulotkę z przyjmowanego obecnie leku, przez co miałeś problem z jego dalszym zażywaniem? Baza leków online to miejsce gdzie znajdziesz "broszurkę" leku. Możesz sprawdzić w dowolnym czasie najistotniejsze informacje dotyczące dowolnego farmaceutyku.

Wróć na górę