Neuran 300 (gabapentyna) - kapsułki twarde

shape

Lek przeciwdrgawkowy strukturalnie podobny do kwasu γ-aminomasłowego

Padaczka – leczenie wspomagające napadów częściowych z napadami wtórnie uogólnionymi lub bez nich u dorosłych i dzieci po ukończeniu 6. rż. Monoterapia napadów częściowych z napadami wtórnie uogólnionymi lub bez nich u osób po 12. rż. Dorośli i dzieci po 12. rż. 1. dzień 300 mg 1 ×/d, 2. dzień 300 mg 2 ×/d, 3. dzień 300 mg 3 ×/d lub alternatywnie 900 mg/d w 3 daw. podz., począwszy od 1. dnia leczenia. Następnie w zależności od tolerancji dawkę można zwiększać co 2–3 dni o 300 mg/d do dawki maks. 3600 mg/d w 3 daw. podz. Dawki do 4800 mg/d były dobrze tolerowane w długoterminowych badaniach klinicznych. Dzieci po 6. rż. Początkowo 10–15 mg/kg mc./d w 3 daw. podz. Następnie dawkę można w ciągu ok. 3 dni zwiększać do dawki skutecznej 25–35 mg/kg mc./d w 3 daw. podz. Dawki do 50 mg/kg mc./d były dobrze tolerowane w długoterminowym badaniu klinicznym.Leczenie obwodowego bólu neuropatycznego u dorosłych. 1. dzień 300 mg 1 ×/d, 2. dzień 300 mg 2 ×/d, 3. dzień 300 mg 3 ×/d lub 900 mg/d w 3 daw. podz. już od 1. dnia leczenia. Dawka maks. wynosi 3600 mg/d w 3 daw. podz.

PadaczkaGabapentyna jest wskazana jako lek wspomagający w leczeniu napadów częściowych, które są lub nie są wtórnie uogólnione, u dzieci w wieku 6 lat i starszych oraz u dorosłych (patrz punkt 5.1).Gabapentyna jest wskazana w monoterapii napadów częściowych, które są lub nie są wtórnie uogólnione, u młodzieży w wieku 12 lat i starszej oraz u dorosłych.Leczenie obwodowego bólu neuropatycznegoGabapentyna jest wskazana w leczeniu obwodowego bólu neuropatycznego, np. bolesnej neuropatii cukrzycowej oraz nerwobólu po przebytym półpaścu u dorosłych.

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu.

Podawać p.o., niezależnie od posiłku; kaps. przyjmować w całości. Najkrótszy czas do osiągnięcia dawki 1800 mg/d wynosi 1 tydz., do dawki 2400 mg/d – łącznie 2 tyg., a do dawki 3600 mg/d – łącznie 3 tyg. Przerwy między kolejnymi dawkami w przypadku dawkowania 3 ×/d nie powinny przekraczać 12 h. W przypadku konieczności przerwania lub zmiany leczenia dawkę należy zmniejszać stopniowo co najmniej w ciągu 1 tyg. U osób w złym stanie ogólnym zwiększanie dawki należy przeprowadzać wolniej. Szczegółowe dane dotyczące stosowania u chorych z niewydolnością nerek – patrz: zarejestrowane materiały producenta.

Faq
Opinie
Dawkowanie
Zastosowanie
Opis
shape

Indeks leków online może być pomocny!

Ile razy zdarzyło ci się zgubić ulotkę z przyjmowanego obecnie leku, przez co miałeś problem z jego dalszym zażywaniem? Baza leków online to miejsce gdzie znajdziesz "broszurkę" leku. Możesz sprawdzić w dowolnym czasie najistotniejsze informacje dotyczące dowolnego farmaceutyku.

Wróć na górę