Nironovo SR (ropinirol) - tabletki o przedłużonym uwalnianiu

shape

Nieergolinowy agonista receptorów dopaminowych

Leczenie początkowe choroby Parkinsona (monoterapia, w celu opóźnienia wprowadzenia do leczenia lewodopy). Leczenie skojarzone z lewodopą choroby Parkinsona w okresie, gdy działanie lewodopy wygasa lub staje się zmienne i pojawia się fluktuacja efektu terapeutycznego. Dorośli. P.o., niezależnie od posiłku, o tej samej porze dnia; tabletki połykać w całości. Dawkę dostosować indywidualnie w zależności od skuteczności i tolerancji. Należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę. Początkowo 2 mg 1 ×/d, od 2. tyg. leczenia 4 mg 1 ×/d; w razie potrzeby dawkę można zwiększać o 2 mg w odstępach co najmniej 1 tyg. do uzyskania dawki 8 mg 1 ×/d. Jeśli dawka 8 mg 1 ×/d nie wystarcza do osiągnięcia lub utrzymania kontroli objawów, wówczas można ją dalej zwiększać o 2–4 mg w odstępach co najmniej 2 tyg.; dawka maks. 24 mg/d. W trakcie leczenia skojarzonego dawkę lewodopy można zmniejszyć o ok. 30%. Szczegółowe informacje dotyczące dawkowania – patrz: zarejestrowane materiały producenta. Lek należy odstawiać, stopniowo zmniejszając dawkę dobową w ciągu ok. 1 tyg. U osób po 65. rż. klirens leku jest zmniejszony o ok. 15%; pomimo, że dostosowanie dawki nie jest wymagane, dawka powinna być ustalona indywidualnie w zależności od odpowiedzi klinicznej na leczenie. U osób po 75. rż. można rozważyć wolniejsze zwiększanie dawki podczas rozpoczynania leczenia. Nie ma potrzeby dostosowania dawki u pacjentów z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny 30–50 ml/min). U pacjentów poddawanych hemodializie początkowo 2 mg 1 ×/d, następnie dawkę zwiększać w zależności od skuteczności i tolerancji; dawka maks. 18 mg/d. Nie są wymagane dawki uzupełniające po hemodializie.

Leczenie choroby Parkinsona zgodnie z następującymi zasadami:- leczenie początkowe w monoterapii, aby opóźnić wprowadzenie lewodopy do leczenia;- leczenie skojarzone z lewodopą w okresie choroby, kiedy działanie lewodopy wygasa lub staje się zmienne oraz pojawiają się fluktuacje efektu terapeutycznego (efekt „końca dawki” lub fluktuacje typu „włączenie-wyłączenie”).

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu, ciężkie zaburzenia czynności nerek (klirens kreatyniny <30 ml/min) u pacjentów, którzy nie są poddawani regularnym hemodializom, zaburzenia czynności wątroby. Nie stosować w okresie karmienia piersią.

Faq
Opinie
Dawkowanie
Zastosowanie
Opis
shape

Indeks leków online może być pomocny!

Ile razy zdarzyło ci się zgubić ulotkę z przyjmowanego obecnie leku, przez co miałeś problem z jego dalszym zażywaniem? Baza leków online to miejsce gdzie znajdziesz "broszurkę" leku. Możesz sprawdzić w dowolnym czasie najistotniejsze informacje dotyczące dowolnego farmaceutyku.

Wróć na górę