Piperacillin/Tazobactam Sandoz (piperacylina + tazobaktam) - proszek do sporządzania roztworu do infuzji

shape

Preparat złożony zawierający antybiotyk β-laktamowy – półsyntetyczną piperazynową pochodną penicyliny i inhibitor β-laktamaz

Ciężkie zapalenie płuc, w tym szpitalne zapalenie płuc i zapalenie płuc związane ze stosowaniem respiratora. Dorośli i młodzież po 12. rż. 4,5 g co 6 h.Powikłane zakażenia dróg moczowych (w tym odmiedniczkowe zapalenie nerek), powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich (w tym zakażenia stopy cukrzycowej). Dorośli i młodzież po 12. rż. 4,5 g co 8 h.Powikłane zakażenia w obrębie jamy brzusznej. Dorośli i młodzież po 12. rż. 4,5 g co 8 h. Dzieci 2.–12. rż. 112,5 mg/kg mc. co 8 h (nie należy przekraczać dawki maks. 4,5 g w ciągu 30 min).Leczenie chorych z neutropenią, u których wystąpiła gorączka spowodowana prawdopodobnie zakażeniem bakteryjnym. Dorośli i młodzież po 12. rż. 4,5 g co 6 h. Dzieci 2.–12. rż. 90 mg/kg mc. co 6 h (nie należy przekraczać dawki maks. 4,5 g w ciągu 30 min).

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu, ciężka, ostra reakcja nadwrażliwości na inny antybiotyk β-laktamowy w wywiadzie.

Podawać i.v. we wlewie trwającym 30 min. Lek jest również wskazany u osób z bakteriemią, której związek z ww. zakażeniami jest potwierdzony lub podejrzewany. W większości wskazań leczenie trwa 5–14 dni. U dorosłych i młodzieży z zaburzeniami czynności nerek dawkowanie w zależności od klirensu kreatyniny: 20–40 ml/min – 4,5 g co 8 h, <20 ml/min – 4,5 g co 12 h. Pacjentom poddawanym hemodializie po każdej dializie należy podać dodatkową dawkę 2,25 g. U dzieci 2.–12. rż. z klirensem kreatyniny ≤50 ml/min 78,75 mg/kg mc. co 8 h. Dzieciom poddawanym hemodializie po każdej dializie należy podać dodatkową dawkę 45 mg/kg mc. Nie ma konieczności dostosowania dawki u osób w podeszłym wieku z prawidłową czynnością nerek lub klirensem kreatyniny >40 ml/min oraz u osób z zaburzeniami czynności wątroby.

Faq
Opinie
Dawkowanie
Zastosowanie
Opis
shape

Indeks leków online może być pomocny!

Ile razy zdarzyło ci się zgubić ulotkę z przyjmowanego obecnie leku, przez co miałeś problem z jego dalszym zażywaniem? Baza leków online to miejsce gdzie znajdziesz "broszurkę" leku. Możesz sprawdzić w dowolnym czasie najistotniejsze informacje dotyczące dowolnego farmaceutyku.

Wróć na górę