Piracetamum 123ratio (piracetam) - tabletki powlekane

shape

Pochodna kwasu γ-aminomasłowego, lek nootropowy

Mioklonie pochodzenia korowego. Dorośli. Początkowo 7,2 g/d, dawkę można zwiększać co 3–4 dni o 4,8 g/d do dawki maks. 24 g/d. Stosować w 2–3 daw. podz. W leczeniu skojarzonym dawki innych leków należy utrzymywać w zakresie zalecanych dawek terapeutycznych. Jeśli to możliwe, po uzyskaniu poprawy klinicznej dawki innych leków należy zmniejszyć. Co 6 mies. należy podejmować próbę zmniejszenia dawki lub odstawienia leku; dawkę należy zmniejszać o 1,2 g co 2 dni, aby zapobiec nagłemu nawrotowi choroby.Leczenie zaburzeń dyslektycznych u dzieci w połączeniu z terapią logopedyczną. Dzieci 8.–13. rż. 3,2 g/d w 2 daw. podz.Leczenie zawrotów głowy pochodzenia ośrodkowego i obwodowego. Dorośli. 2,4 g/d w 3 daw. podz. przez 8 tyg.

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu lub pochodne pirolidonu, krwawienie śródmózgowe, schyłkowa niewydolność nerek, pląsawica Huntingtona.

Podawać p.o., w trakcie posiłku lub między posiłkami. U chorych z niewydolnością nerek dawkowanie zależy od klirensu kreatyniny: 50–79 ml/min – 2/3 zwykle stosowanej dawki w 2–3 daw. podz., 30–49 ml/min – 1/3 zwykle stosowanej dawki w 2 daw. podz., <30 ml/min – 1/6 zwykle stosowanej dawki 1 ×/d. Dostosowanie dawki u osób z zaburzeniem czynności wątroby nie jest konieczne.

Faq
Opinie
Dawkowanie
Zastosowanie
Opis
shape

Indeks leków online może być pomocny!

Ile razy zdarzyło ci się zgubić ulotkę z przyjmowanego obecnie leku, przez co miałeś problem z jego dalszym zażywaniem? Baza leków online to miejsce gdzie znajdziesz "broszurkę" leku. Możesz sprawdzić w dowolnym czasie najistotniejsze informacje dotyczące dowolnego farmaceutyku.

Wróć na górę