Plofed 1% (propofol) - emulsja do wstrzykiwań lub infuzji

shape

Krótko działający anestetyk dożylny

Wprowadzenie do znieczulenia ogólnego u dorosłych i dzieci powyżej 1. mż. Dorośli. Osoby do 55. rż. 1,5–2,5 mg/kg mc. w daw. podz. we wstrzyknięciu lub wlewie i.v. (zwykle ok. 40 mg co 10 s) do uzyskania znieczulenia. U chorych po 55. rż. dawki mniejsze, u osób zaliczanych do grupy 3. i 4. wg ASA – 20 mg co 10 s do uzyskania znieczulenia. Dzieci >8. rż. 2,5 mg/kg mc. U dzieci do 8. rż., szczególnie 2. mż.–3. rż., konieczne może być stosowanie większych dawek (2,5–4 mg/kg mc.). U dzieci i młodzieży z grupy 3. i 4. wg ASA zaleca się podawanie mniejszych dawek. Podtrzymanie znieczulenia ogólnego u dorosłych i dzieci powyżej 1. mż. Dorośli. 4–12 mg/kg mc./h we wlewie i.v. lub 25–50 mg w powtarzanych wstrzyknięciach i.v., ustalając indywidualnie częstość ich podawania. U osób w podeszłym wieku należy zmniejszyć szybkość infuzji oraz docelowe stężenie; nie należy podawać leku w postaci jednorazowych lub powtarzanych wstrzyknięć, ponieważ może wystąpić depresja oddechowa i krążeniowa. Dzieci po 1. mż. 9–15 mg/kg mc./h we wlewie i.v., u dzieci 2. mż.–3. rż. konieczne może być zastosowanie większych dawek. Lek można podawać również w powtarzanych wstrzyknięciach i.v. U osób zaliczanych do grupy 3. i 4. wg ASA, należy zmniejszyć szybkość infuzji oraz docelowe stężenie.Sedacja chorych w czasie zabiegów diagnostycznych oraz w drobnych procedurach chirurgicznych z zachowaniem świadomości u dorosłych i dzieci powyżej 1. mż. Dorośli. 0,5–1 mg/kg mc. w ciągu 1–5 min i.v., następnie 1,5–4,5 mg/kg mc./h we wlewie i.v.; jeśli jest konieczne szybkie pogłębienie uspokojenia, można dodatkowo podać pojedyncze wstrzyknięcie 10–20 mg. Dzieci zwykle 1–2 mg/kg mc., następnie 1,5–9 mg/kg mc./h we wlewie i.v.; jeśli jest konieczne szybkie pogłębienie uspokojenia mozna dodatkowo podać pojedyncze wstrzyknięcie do 1 mg/kg mc. U osób zaliczanych do grupy 3. i 4. wg ASA, należy zmniejszyć szybkość infuzji oraz dawkę leku.Sedacja podczas wentylacji respiratorem dorosłych i młodzieży po 16. rż., wymagających intensywnej terapii. Dorośli. 0,3–4 mg/kg mc./h we wlewie i.v. U osób zaliczanych do grupy 3. i 4. wg ASA, należy zmniejszyć szybkość infuzji oraz docelowe stężenie.

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu, orzeszki ziemne lub soję. Nie stosować do sedacji na OIOM u dzieci do 16. rż.

Faq
Opinie
Dawkowanie
Zastosowanie
Opis
shape

Indeks leków online może być pomocny!

Ile razy zdarzyło ci się zgubić ulotkę z przyjmowanego obecnie leku, przez co miałeś problem z jego dalszym zażywaniem? Baza leków online to miejsce gdzie znajdziesz "broszurkę" leku. Możesz sprawdzić w dowolnym czasie najistotniejsze informacje dotyczące dowolnego farmaceutyku.

Wróć na górę