Pregabalin Mylan (pregabalina) - kapsułki twarde

shape

Pochodna kwasu gamma-aminomasłowego o działaniu przeciwbólowym, przeciwdrgawkowym

Leczenie bólu neuropatycznego pochodzenia ośrodkowego i obwodowego u dorosłych. Początkowo 150 mg/d w 2–3 daw. podz. W zależności od odpowiedzi i tolerancji po 3–7 dniach dawkę można zwiększyć do 300 mg/d, a po kolejnych 7 dniach do dawki maks. 600 mg/d.Padaczka – leczenie skojarzone napadów częściowych u dorosłych, które są wtórnie uogólnione lub nie. Początkowo 150 mg/d w 2–3 daw. podz. W zależności od odpowiedzi i tolerancji po 7 dniach dawkę można zwiększyć do 300 mg/d, a po kolejnych 7 dniach do dawki maks. 600 mg/d.Uogólnione zaburzenia lękowe u dorosłych. Początkowo 150 mg/d w 2–3 daw. podz. W zależności od odpowiedzi i tolerancji dawkę można zwiększać co tydzień o 150 mg do maks. 600 mg/d. Należy regularnie oceniać konieczność dalszego leczenia.

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu.

Podawać p.o., niezależnie od posiłku. W razie konieczności zaprzestania leczenia, lek odstawiać stopniowo w ciągu co najmniej 1 tyg. Nie ma konieczności modyfikacji dawki u chorych z zaburzeniem czynności wątroby. Osoby w podeszłym wieku mogą wymagać stosowania mniejszych dawek, ze względu na możliwe zaburzenia czynności nerek. U osób z klirensem kreatyniny 30–60 ml/min dawka początkowa i maks. wynoszą odpowiednio 75 mg/d i 300 mg/d (podawać w 2–3 daw. podz.), 15–30 ml/min – 25–50 mg/d i 150 mg/d (podawać 1 ×/d lub w 2 daw. podz.), <15 ml/min – 25 mg/d i 75 mg/d (podawać 1 ×/d); u osób poddawanych hemodializom dodatkowa dawka uzupełniająca wynosi 25–100 mg.

Faq
Opinie
Dawkowanie
Zastosowanie
Opis
shape

Indeks leków online może być pomocny!

Ile razy zdarzyło ci się zgubić ulotkę z przyjmowanego obecnie leku, przez co miałeś problem z jego dalszym zażywaniem? Baza leków online to miejsce gdzie znajdziesz "broszurkę" leku. Możesz sprawdzić w dowolnym czasie najistotniejsze informacje dotyczące dowolnego farmaceutyku.

Wróć na górę