Pregabalin Pfizer (pregabalina) - kapsułki twarde

shape

Pochodna kwasu gamma-aminomasłowego o działaniu przeciwbólowym, przeciwdrgawkowym

Bóle neuropatyczne pochodzenia obwodowego i ośrodkowego. Początkowo 150 mg/d w 2–3 daw. podz.; po 3–7 dniach dawkę można zwiększyć do 300 mg/d, a następnie w zależności od potrzeby, po kolejnych 7 dniach do dawki maks. 600 mg/d.Leczenie skojarzone napadów częściowych padaczki, które są wtórnie uogólnione lub nie. Początkowo 150 mg/d w 2–3 daw. podz.; po 7 dniach dawkę można zwiększyć do 300 mg/d, a następnie w zależności od potrzeby po kolejnych 7 dniach do dawki maks. 600 mg/d.Uogólnione zaburzenia lękowe. Początkowo 150 mg/d w 2–3 daw. podz., następnie dawkę można stopniowo zwiększać co tydzień o 150 mg do maks. 600 mg/d. Należy regularnie oceniać konieczność dalszego leczenia.

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu.

Podawać p.o., niezależnie od posiłku; stosować u osób dorosłych. W razie konieczności zaprzestania leczenia, lek odstawiać stopniowo w ciągu co najmniej 1 tyg. Nie ma konieczności modyfikacji dawki u chorych z zaburzeniem czynności wątroby. Osoby w podeszłym wieku mogą wymagać stosowania mniejszych dawek, ze względu na możliwe zaburzenia czynności nerek. U osób z klirensem kreatyniny 30–60 ml/min dawka początkowa i maks. wynoszą odpowiednio: 75 mg/d i 300 mg/d (podawać w 2–3 daw. podz.), 15–30 ml/min – 25–50 mg/d i 150 mg/d (podawać 1 ×/d lub w 2 daw. podz.), <15 ml/min – 25 mg/d i 75 mg/d (podawać 1 ×/d); u osób poddawanych hemodializom, po każdym zabiegu należy podać dodatkową dawkę uzupełniającą 25–100 mg.

Faq
Opinie
Dawkowanie
Zastosowanie
Opis
shape

Indeks leków online może być pomocny!

Ile razy zdarzyło ci się zgubić ulotkę z przyjmowanego obecnie leku, przez co miałeś problem z jego dalszym zażywaniem? Baza leków online to miejsce gdzie znajdziesz "broszurkę" leku. Możesz sprawdzić w dowolnym czasie najistotniejsze informacje dotyczące dowolnego farmaceutyku.

Wróć na górę