Pregabalin Sandoz (pregabalina) - kapsułki twarde

shape

Pochodna kwasu gamma-aminomasłowego o działaniu przeciwbólowym, przeciwdrgawkowym

Bóle neuropatyczne pochodzenia obwodowego i ośrodkowego. Początkowo 150 mg/d w 2–3 daw. podz.; po 3–7 dniach dawkę można zwiększyć do 300 mg/d, a następnie w zależności od potrzeby, po kolejnych 7 dniach do dawki maks. 600 mg/d.Leczenie skojarzone napadów częściowych padaczki, które są wtórnie uogólnione lub nie. Początkowo 150 mg/d w 2–3 daw. podz.; po 7 dniach dawkę można zwiększyć do 300 mg/d, a następnie w zależności od potrzeby po kolejnych 7 dniach do dawki maks. 600 mg/d.Uogólnione zaburzenia lękowe. Początkowo 150 mg/d w 2–3 daw. podz., następnie dawkę można stopniowo zwiększać co tydzień o 150 mg do maks. 600 mg/d. Należy regularnie oceniać konieczność dalszego leczenia.

Ból neuropatycznyProdukt Pregabalin Sandoz jest wskazany w leczeniu bólu neuropatycznego pochodzenia obwodowego i ośrodkowego u osób dorosłych. PadaczkaProdukt Pregabalin Sandoz jest wskazany w leczeniu skojarzonym napadów częściowych u dorosłych, które są lub nie są wtórnie uogólnione. Uogólnione zaburzenia lękoweProdukt Pregabalin Sandoz jest wskazany w leczeniu uogólnionych zaburzeń lękowych (Generalised Anxiety Disorder – GAD) u osób dorosłych.

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu.

Podawać p.o., niezależnie od posiłku; stosować u osób dorosłych. W razie konieczności zaprzestania leczenia, lek odstawiać stopniowo w ciągu co najmniej 1 tyg. Nie ma konieczności modyfikacji dawki u chorych z zaburzeniem czynności wątroby. Osoby w podeszłym wieku mogą wymagać stosowania mniejszych dawek, ze względu na możliwe zaburzenia czynności nerek. U osób z klirensem kreatyniny 30–60 ml/min dawka początkowa i maks. wynoszą odpowiednio: 75 mg/d i 300 mg/d (podawać w 2–3 daw. podz.), 15–30 ml/min – 25–50 mg/d i 150 mg/d (podawać 1 ×/d lub w 2 daw. podz.), <15 ml/min – 25 mg/d i 75 mg/d (podawać 1 ×/d); u osób poddawanych hemodializom dodatkowa dawka uzupełniająca wynosi 25–100 mg.

Faq
Opinie
Dawkowanie
Zastosowanie
Opis
shape

Indeks leków online może być pomocny!

Ile razy zdarzyło ci się zgubić ulotkę z przyjmowanego obecnie leku, przez co miałeś problem z jego dalszym zażywaniem? Baza leków online to miejsce gdzie znajdziesz "broszurkę" leku. Możesz sprawdzić w dowolnym czasie najistotniejsze informacje dotyczące dowolnego farmaceutyku.

Wróć na górę