Retrovir (zydowudyna) - kapsułki

shape

Lek przeciwwirusowy, inhibitor odwrotnej transkryptazy HIV

Leczenie zakażeń HIV w skojarzeniu z innymi lekami przeciwretrowirusowymi u dorosłych i dzieci. Stosować w skojarzeniu z innymi lekami. Dorośli. I.v. 1 mg/kg mc. lub 2 mg/kg mc. co 4 h i.v. zapewnia podobną ekspozycję, jak podawanie p.o. 1,5 mg/kg mc. lub 3 mg/kg mc. co 4 h. P.o. 250–300 mg 2 ×/d. Dzieci. P.o. U dzieci 9–30 kg mc. – 9 mg/kg mc. 2 ×/d; u dzieci 4–9 kg mc. – 12 mg/kg mc. 2 ×/d; dawka maks. 300 mg 2 ×/d. I.v. Dane ograniczone, stosowano 80–160 mg/m2 pc. co 6 h.U kobiet ciężarnych (po 14. tyg. ciąży) z dodatnim wynikiem badania na obecność HIV oraz u noworodków urodzonych przez te kobiety, w celu zmniejszenia częstości przenoszenia zakażenia HIV z matki na płód. 500 mg/d p.o. (100 mg 5 ×/d) do czasu rozpoczęcia porodu. W czasie porodu preparat należy podawać początkowo we wlewie i.v. trwającym 1 h w dawce 2 mg/kg mc., a następnie w dawce 1 mg/kg mc./h w ciągłym wlewie i.v. do chwili zaciśnięcia pępowiny. Podawanie noworodkowi preparatu w postaci syropu w dawce 2 mg/kg mc. co 6 h p.o. należy rozpocząć przed upływem 12 h od porodu i kontynuować do ukończenia przez noworodka 6. tż. Jeśli doustne podawanie leku noworodkowi nie jest możliwe, preparat należy podawać we wlewie i.v. trwającym 30 min w dawce 1,5 mg/kg mc. co 6 h. W przypadku planowanego cięcia cesarskiego 4 h przed operacją należy rozpocząć wlew i.v., a w przypadku odstąpienia od zabiegu należy zakończyć wlew i rozpocząć podawanie p.o.

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu. Nie podawać chorym z bardzo małą liczbą granulocytów obojętnochłonnych (<0,75 × 109/l) lub z bardzo małym stężeniem hemoglobiny (<7,5 g/100 ml lub 4,65 mmol/l). Nie stosować u noworodków z hiperbilirubinemią wymagających innego leczenia niż fototerapia lub ze zwiększoną aktywnością aminotransferaz, 5-krotnie przekraczającą górną granicę normy.

Roztwór do wlewu jest wskazany do krótkotrwałego leczenia u chorych, którzy nie mogą przyjmować leku p.o. I.v. podawać w postaci powolnego wlewu, po rozcieńczeniu. Kapsułki przyjmować w całości, ewentualnie kapsułkę można otworzyć i przyjąć jej zawartość z półpłynnym pokarmem lub płynem. Szczegółowe informacje dotyczące stosowania i dawkowania, także u chorych z nieprawidłowym obrazem krwi, niewydolnością nerek lub wątroby – patrz: zarejestrowane materiały producenta.

Faq
Opinie
Dawkowanie
Zastosowanie
Opis
shape

Indeks leków online może być pomocny!

Ile razy zdarzyło ci się zgubić ulotkę z przyjmowanego obecnie leku, przez co miałeś problem z jego dalszym zażywaniem? Baza leków online to miejsce gdzie znajdziesz "broszurkę" leku. Możesz sprawdzić w dowolnym czasie najistotniejsze informacje dotyczące dowolnego farmaceutyku.

Wróć na górę