Sopodorm 2 (midazolam) - roztwór do wstrzykiwań

shape

Krótko działająca pochodna benzodiazepiny o szybkim i silnym działaniu nasennym i uspokajającym

Premedykacja przed wprowadzeniem do znieczulenia ogólnego. I.m. 60 min przed zabiegiem. Działanie leku pojawia się po 15 min, maks. działanie w ciągu 30–60 min. Dorośli do 60. rż. 0,07–0,08 mg/kg mc. W przypadku chorych na obturacyjną chorobę płuc, z grup ryzyka, otrzymujących leki działające na OUN (w tym leki narkotyczne) zmniejszyć dawkę. Osoby po 60. rż. 0,02–0,05 mg/kg mc. Dzieci (z wyjątkiem noworodków). 0,1–0,15 mg/kg mc., niekiedy 0,5 mg/kg mc.Sedacja przed zabiegiem diagnostycznym lub chirurgicznym i w jego trakcie, w monoterapii lub leczeniu skojarzonym. I.v. Dorośli i dzieci po 12. rż. 2,5 mg we wstrzyknięciu i.v. trwającym 2 min, w razie potrzeby po odczekaniu 2 min podawać dalsze dawki 2 mg, zwykle dawka całkowita nie przekracza 5 mg. Dawka podtrzymująca zwykle 25% dawki podstawowej. U chorych w złym stanie ogólnym lub w podeszłym wieku 1–1,5 mg w ciągu 2 min, w razie potrzeby po odczekaniu kolejnych 2 min podawać dalsze dawki 1 mg, zwykle dawka całkowita nie przekracza 3,5 mg. W razie zastosowania premedykacji środkiem narkotycznym lub innym środkiem hamującym OUN dawkę zmniejszyć o 30%. Dzieci 6. mż.–5. rż. Początkowo 0,05–0,1 mg/kg mc. we wstrzyknięciu i.v. trwającym 2–3 min, dawkę można powtarzać co 2–3 min w zależności od efektu klinicznego. Niekiedy dawka całkowita wynosi 0,6 mg/kg mc., zwykle nie więcej niż 6 mg. Dzieci 6.–12. rż. Początkowo 0,025–0,05 mg/kg mc., dawkę można powtarzać co 2–3 min w zależności od efektu klinicznego. Niekiedy dawka całkowita wynosi 0,4 mg/kg mc., zwykle nie więcej niż 10 mg. Lek można podawać również we wlewie i.v. Dawka nasycająca u dzieci zaintubowanych 0,05–0,2 mg/kg mc. we wstrzyknięciu i.v. trwającym 2–3 min, następnie wlew ciągły początkowo z szybkością 0,06–0,12 mg/kg mc./h, po czym dostosować w zależności od efektu klinicznego.Sedacja na OIOM. I.v. we wlewie ciągłym, indywidualnie. Dawka nasycająca 0,01–0,05 mg/kg mc. we wstrzyknięciu lub wlewie i.v., powtarzać co 10–15 min do uzyskania odpowiedniego poziomu sedacji. Dawka podtrzymująca 0,02–0,1 mg/kg mc./h. Dzieci zaintubowane. Dawka nasycająca 0,05–0,2 mg/kg mc. w ciągu 2–3 min, wlew ciągły i.v. 0,06–0,12 mg/kg mc./h. Noworodki do 32. tż. 0,03 mg/kg mc./h. Noworodki po 32. tż. 0,06 mg/kg mc./h.Wprowadzenie do znieczulenia ogólnego przed zastosowaniem innego środka znieczulającego u chorych z grup dużego ryzyka lub w podeszłym wieku, zwłaszcza w przypadkach wymagających stabilności układu krążenia. Bez premedykacji. Dorośli do 55. rż. Początkowo 0,3–0,35 mg/kg mc. i.v. w ciągu 20–30 s, po 2 min ocenić efekt kliniczny. W celu uzupełnienia znieczulenia stosować 25% dawki początkowej lub wziewne środki znieczulające. Niekiedy konieczne jest podanie dawki całkowitej 0,6 mg/kg mc. Dorośli po 55. rż. 0,3 mg/kg mc. i.v. Ciężko chorzy lub wyniszczeni. 0,2–0,25 mg/kg mc., w niektórych przypadkach 0,15 mg/kg mc. Po premedykacji. Dorośli do 55. rż. 0,15–0,35 mg/kg mc. Dorośli po 55. rż. 0,2 mg/kg mc. U osób z grup ryzyka, wyniszczonych lub w podeszłym wieku stosować mniejsze dawki (0,15 mg/kg mc.).Podtrzymanie znieczulenia. Zwykle 25% dawki stosowanej do wprowadzenia do znieczulenia.

Nadwrażliwość na pochodne benzodiazepiny lub którykolwiek składnik preparatu. Nie stosować w sedacji z zachowaniem świadomości u chorych z ciężką niewydolnością oddechową lub ostrą depresją oddechową.

Faq
Opinie
Dawkowanie
Zastosowanie
Opis
shape

Indeks leków online może być pomocny!

Ile razy zdarzyło ci się zgubić ulotkę z przyjmowanego obecnie leku, przez co miałeś problem z jego dalszym zażywaniem? Baza leków online to miejsce gdzie znajdziesz "broszurkę" leku. Możesz sprawdzić w dowolnym czasie najistotniejsze informacje dotyczące dowolnego farmaceutyku.

Wróć na górę