Symetra (lewetyracetam) - tabletki powlekane

shape

Lek przeciwpadaczkowy, pochodna pirolidonu

Monoterapia napadów częściowych lub częściowych wtórnie uogólnionych u pacjentów po 16. rż. z nowo rozpoznaną padaczką. Dorośli i młodzież po 16. rż. Początkowo 250 mg 2 ×/d, po 2 tyg. dawkę zwiększyć do 500 mg 2 ×/d. W zależności od odpowiedzi klinicznej dawkę można dalej zwiększać co 2 tyg. o 250 mg 2 ×/d. Dawka maks. 1,5 g 2 ×/d.Leczenie wspomagające napadów częściowych lub częściowych wtórnie uogólnionych u dorosłych, dzieci i niemowląt od 1. mż. Leczenie wspomagające napadów mioklonicznych u dorosłych i młodzieży po 12. rż. z młodzieńczą padaczką miokloniczną. Leczenie wspomagające napadów toniczno-klonicznych pierwotnie uogólnionych u dorosłych i młodzieży po 12. rż. z idiopatyczną padaczką uogólnioną. Dorośli i młodzież po 12. rż. ≥50 kg mc. Początkowo 500 mg 2 ×/d; w zależności od odpowiedzi klinicznej i tolerancji, dawkę można zmieniać o 500 mg 2 ×/d co 2–4 tyg., dawka maks. 1,5 g 2 ×/d. Niemowlęta po 6. mż., dzieci i młodzież <50 kg mc. Początkowo 10 mg/kg mc. 2 ×/d; w zależności od odpowiedzi klinicznej i tolerancji dawkę można zmieniać co 2 tyg. o nie więcej niż 10 mg/kg mc. 2 ×/d, dawka maks. 30 mg/kg mc. 2 ×/d. Należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę. U dzieci i niemowląt z zaburzeniami czynności nerek dawkowanie w zależności od wieku, masy ciała i klirensu kreatyniny; szczegółowe informacje – patrz: zarejestrowane materiały producenta. U dzieci o mc. ≤25 kg leczenie należy rozpocząć preparatem w postaci roztworu doustnego. U niemowląt i dzieci do 6. rż. zaleca się stosowanie leku w postaci roztworu doustnego.

Produkt Symetra jest wskazany do stosowania w monoterapii napadów częściowych lub częściowych wtórnie uogólnionych u pacjentów w wieku od 16 lat z nowo rozpoznaną padaczką.Produkt Symetra jest wskazany jako terapia wspomagająca:– w leczeniu napadów częściowych lub częściowych wtórnie uogólnionych u dorosłych, dzieci i niemowląt w wieku od 1 miesiąca życia z padaczką– w leczeniu napadów mioklonicznych u dorosłych i młodzieży w wieku od 12 lat z młodzieńczą padaczką miokloniczną.– w leczeniu napadów toniczno-klonicznych pierwotnie uogólnionych u dorosłych i młodzieży w wieku od 12 lat z idiopatyczną padaczką uogólnioną.

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu lub inne pochodne pirolidonu.

Podawać p.o., niezależnie od posiłków. U osób w podeszłym wieku i/lub z zaburzeniami czynności nerek dawkowanie w zależności od klirensu kreatyniny: 50–79 ml/min – 500–1000 mg 2 ×/d, 30–49 ml/min – 250–750 mg 2 ×/d, <30 ml/min – 250–500 mg 2 ×/d, w schyłkowej niewydolności nerek 750 mg w 1. dniu, następnie 500–1000 mg 1 ×/d, po dializie zalecana dawka uzupełniająca 250–500 mg. Nie ma potrzeby dostosowania dawki w przypadku łagodnych lub umiarkowanych zaburzeń czynności wątroby. U osób z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby i klirensem kreatyniny <60 ml/min podtrzymującą dawkę dobową należy zmniejszyć o 50%. Szczegółowe informacje – patrz: zarejestrowane materiały producenta.

Faq
Opinie
Dawkowanie
Zastosowanie
Opis
shape

Indeks leków online może być pomocny!

Ile razy zdarzyło ci się zgubić ulotkę z przyjmowanego obecnie leku, przez co miałeś problem z jego dalszym zażywaniem? Baza leków online to miejsce gdzie znajdziesz "broszurkę" leku. Możesz sprawdzić w dowolnym czasie najistotniejsze informacje dotyczące dowolnego farmaceutyku.

Wróć na górę