Topamax (topiramat) - tabletki powlekane

shape

Lek przeciwdrgawkowy, pochodna fruktopiranozy

Monoterapia częściowych napadów padaczkowych z wtórnym uogólnieniem lub bez niego oraz pierwotnie uogólnionych napadów toniczno-klonicznych u dorosłych, młodzieży i dzieci po 6. rż. Dorośli. Początkowo przez 1 tydz. 25 mg 1 ×/d wieczorem, następnie stopniowo, co 1–2 tyg., zwiększać dawkę o 25–50 mg/d i podawać w 2 daw. podz., do dawki docelowej wynoszącej zwykle 100–200 mg/d w 2 daw. podz., maks. 500 mg/d w 2 daw. podz., u niektórych osób do 1 g/d. Młodzież i dzieci po 6. rż. Początkowo przez 1. tydz. 0,5–1 mg/kg mc. 1 ×/d wieczorem, następnie stopniowo co 1–2 tyg. zwiększać dawkę o 0,5–1 mg/kg mc./d i podawać w 2 daw. podz.; dawka docelowa wynosi zwykle ok. 2 mg/kg mc./d w 2 daw. podz. (100 mg/d).Leczenie wspomagające u dzieci w wieku 2 lat i starszych, młodzieży i osób dorosłych z częściowymi napadami padaczkowymi z wtórnym uogólnieniem lub bez niego albo z pierwotnie uogólnionymi napadami toniczno-klonicznymi oraz w leczeniu napadów padaczkowych w przebiegu zespołu Lennoxa i Gastauta. Dorośli. Początkowo przez 1 tydz. 25–50 mg 1 ×/d wieczorem, następnie stopniowo, co 1–2 tyg., zwiększać dawkę o 25–50 mg/d i podawać w 2 daw. podz. (u niektórych chorych można uzyskać skuteczność terapeutyczną przy stosowaniu 1 ×/d); dawka docelowa wynosi zwykle 200–400 mg/d w 2 daw. podz. Młodzież i dzieci po 2. rż. Początkowo przez 1. tydz. 25 mg lub 1–3 mg/kg mc. 1 ×/d wieczorem, następnie stopniowo co 1–2 tyg. zwiększać dawkę o 1–3 mg/kg mc./d i podawać w 2 daw. podz.; dawka docelowa wynosi 5–9 mg/kg mc./d w 2 daw. podz.; maks. dawki dobrze tolerowane wynosiły do 30 mg/kg mc./d.Zapobieganie migrenowym bólom głowy po rozważeniu innych metod leczenia. Dorośli. Początkowo przez 1 tydz. 25 mg 1 ×/d wieczorem, następnie zwiększać dawkę o 25 mg co tydz. do dawki zalecanej 100 mg/d w 2 daw. podz., niekiedy wystarczająca jest dawka 50 mg/d; dawka maks. 200 mg/d. Topiramat nie jest wskazany w leczeniu ostrego bólu głowy.

Monoterapia częściowych napadów padaczkowych, z wtórnym uogólnieniem lub bez oraz pierwotnie uogólnionych napadów kloniczno-tonicznych u osób dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku powyżej 6 lat.Terapia uzupełniająca u dzieci (w wieku 2 lat i powyżej), młodzieży i osób dorosłych z częściowymi napadami padaczkowymi z wtórnym uogólnieniem lub bez albo z pierwotnie uogólnionymi napadami padaczkowymi toniczno-klonicznymi oraz leczenie napadów padaczkowych związanych z zespołem Lennoxa-Gastauta.Topiramat jest wskazany w zapobieganiu migrenie u osób dorosłych po dokładnym rozważeniu innych alternatywnych metod leczenia. Topiramat nie jest zalecany w leczeniu ostrego bólu głowy.

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu. Nie stosować w zapobieganiu migrenie u kobiet w ciąży oraz u kobiet w wieku rozrodczym niestosujących skutecznej antykoncepcji.

Podawać p.o., niezależnie od posiłków. Tabletek nie należy dzielić, zawartość kapsułki można zmieszać z małą ilością (łyżeczka do herbaty) miękkiego pokarmu i połknąć bez przeżuwania. Nie ma potrzeby dostosowania dawki u osób w podeszłym wieku z prawidłową czynnością nerek. Stosować ostrożnie u chorych z zaburzeniem czynności nerek (klirens kreatyniny ≤70 ml/min), zaleca się podawanie 1/2 zwykle stosowanej dawki początkowej i podtrzymującej. U chorych poddawanych hemodializie należy podać dodatkowo 1/2 dawki dobowej w 2 daw. podz. przed zabiegiem hemodializy i po nim. Zachować ostrożność w przypadku umiarkowanych lub ciężkich zaburzeń czynności wątroby. Lek należy odstawiać stopniowo.

Faq
Opinie
Dawkowanie
Zastosowanie
Opis
shape

Indeks leków online może być pomocny!

Ile razy zdarzyło ci się zgubić ulotkę z przyjmowanego obecnie leku, przez co miałeś problem z jego dalszym zażywaniem? Baza leków online to miejsce gdzie znajdziesz "broszurkę" leku. Możesz sprawdzić w dowolnym czasie najistotniejsze informacje dotyczące dowolnego farmaceutyku.

Wróć na górę