Vesicare (solifenacyna) - zawiesina doustna

shape

Antagonista receptora muskarynowego M3 hamujący skurcz mięśniówki gładkiej wypieracza

Leczenie objawowe naglącego nietrzymania moczu i/lub częstomoczu oraz parcia naglącego, które mogą występować u chorych z zespołem pęcherza nadreaktywnego. Dorośli (w tym osoby w podeszłym wieku). 5 mg 1 ×/d; w razie potrzeby dawkę można zwiększyć do 10 mg 1 ×/d. Leczenie nadreaktywności wypieracza pochodzenia neurogennego u dzieci w wieku 2–18 lat. P.o. Zalecaną dawkę dobową podawać 1 ×/d. W zależności od masy ciała, dawka początkowa wynosi: 9–15 kg mc. 2 mg/d, 15–45 kg mc. 3 mg/d, 45–60 kg mc. 4 mg/d, >60 kg mc. 5 mg/d. Następnie dawkę można zwiększyć do namniejszej dawki skutecznej. Dawka maks.: 9–15 kg mc. 4 mg/d, 15–30 kg mc. 5 mg/d, 30–45 kg mc. 6 mg/d, 45–60 kg mc. 8 mg/d, >60 kg mc. 10 mg/d.

W leczeniu zespołu pęcherza nadreaktywnego lek jest przeciwwskazany w przypadku zatrzymania moczu oraz u dzieci i młodzieży. Przeciwwskazania w przypadku leczenia zespołu pęcherza nadreaktywnego lub nadreaktywności wypieracza pochodzenia neurogennego: nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu, ciężkie zaburzenia żołądkowo-jelitowe (m.in. toksyczne rozdęcie okrężnicy), myasthenia gravis, jaskra z zamykającym się kątem przesączania oraz duże ryzyko wystąpienia tych chorób, ciężkie zaburzenia czynności wątroby lub nerek, umiarkowane zaburzenia czynności wątroby u osób leczonych równolegle silnymi inhibitorami izoenzymu CYP3A4, stosowanie hemodializ, okres karmienia piersią.

Podawać p.o.; zaw. doustnej nie należy przyjmować w trakcie spożywania posiłku lub napoju (posiłek lub napój może spowodować uwalnianie się solifenacyny w jamie ustnej co może skutkować pojawieniem się gorzkiego smaku oraz uczuciem drętwienia w jamie ustnej). U osób z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny ≤30 ml/min) lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby oraz u osób otrzymujących silne inhibitory izoenzymu CYP3A4 nie podawać dawki większej niż 5 mg 1 ×/d (dorośli) lub większej niż dawka początkowa (dzieci i młodzież).

Faq
Opinie
Dawkowanie
Zastosowanie
Opis
shape

Indeks leków online może być pomocny!

Ile razy zdarzyło ci się zgubić ulotkę z przyjmowanego obecnie leku, przez co miałeś problem z jego dalszym zażywaniem? Baza leków online to miejsce gdzie znajdziesz "broszurkę" leku. Możesz sprawdzić w dowolnym czasie najistotniejsze informacje dotyczące dowolnego farmaceutyku.

Wróć na górę